โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภาฯร่วมแสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภาฯร่วมแสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะกรรมการสภาฯร่วมแสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท.
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 มทร.ล้านนา จัดการประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 94(5/2559) ในโอกาสนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา