โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผสาน สวทช. สร้างมาตรฐาน SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผสาน สวทช. สร้างมาตรฐาน SMEs

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ผสาน สวทช. สร้างมาตรฐาน SMEs สู่ความเข้มแข็ง นำ โปรแกรม ITAP พัฒนาวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมลงนามความร่วมมือ “การดำเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา