โลโก้เว็บไซต์ ลำปางจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลำปางจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาลำปางจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา