โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการหอธรรมล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการหอธรรมล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการหอธรรมล้านนา สู่ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่
ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( มทร.) ล้านนา เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการหอธรรมล้านนา สู่ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา