โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในลำเห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา