โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต
คณาอาจารย์และนักศึกษา มทร. ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิต งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบริการโลหิต สภากาชาดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา