โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินการงานประกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินการงานประกัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินการงานประกัน
วันที่ 21 มีนาคม 2558 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา