โลโก้เว็บไซต์ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 พณฯสมคิด จตุศรีทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา