โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันนักข่าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันนักข่าว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนากองประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันนักข่าว
อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมวันนักข่าวพร้อมให้ทุนการศึกษา บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา