โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมมทร.ล้านนา ลุ่ยฉีด AstraZeneca บุคลากรด่านหน้า
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ 8-7-64
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บริจาคน้ำ
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ห้อม ชนเผ่าลาหู่ซี สู่อาชีพที่ยั่งยืน
จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


มอบเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

22 มิถุนายน 2564
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

 คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2564
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1319

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา