โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

23-10-63 วันปิยมหาราช
ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

21-22-10-63 talent mobility
พุธ 21 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดประกวด “BALA Ambassador 2020”
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

13-10-63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
อังคาร 13 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นิทรรศการ Koyori Project 2020  
จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

“เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง”
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

05-10-63 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์พร้อมคณะลงพื้นที่ สันปาตอง
อังคาร 6 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

30 -9-63 นักวิจัยลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1209

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา