โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

29-02-63 ปัจฉิมเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

27-02-63 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมเตรียมรับเสด็จศูนย์จักรฯปี 63
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

19-02-63 กพน 9 มทร
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14
เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 111 - 120 ทั้งหมด 1213

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา