โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

03-02-63 ตะวันออกเกมส์
จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

31-01-63 งาน 55 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


แจกหน้ากากอนามัย
พุธ 29 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
พุธ 29 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมอบรม Stem วิทยาลัยเทคนิคตาก
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


22-01-63 กีฬา 12 สถาบัน
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 151 - 160 ทั้งหมด 1228

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา