โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

21-7-63
อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บมจ.ธ.กรุงไทย
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บมจ.ธ.กรุงไทย
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

13-07-63 มอบเครืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

13-07-63 บันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 10
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 1174

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา