โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


อีสานศึกษาดูงานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

“RMUTL STAR CONTESE 2019”
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตน
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อังคาร 3 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


world skills kazan2019
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


MOU องค์กรรับรองสมรรถนะ
พุธ 28 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีถวายผ้ากฐิน
พุธ 28 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1002

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา