โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมเจ้าหน้าที่สอบและรับรองบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone
เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21
เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


27-11-62 รับมอบอุปกรณ์
พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


25-11-62 นร.สารสาสน์มาดูงาน
จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

22-11-62 สภากาแฟ
ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

20-11-62 PRC
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1067

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา