โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บริหารธุรกิจฯ จัดไหว้ครูประจำปี 2563
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
อังคาร 18 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12-08-63 วันแม่แห่งชาติ
พุธ 12 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรบการจัดการความรู้การเขียนบทความ
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมนศท.ชั้นที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ร.7 พัน.5 อ.ปาย
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นศท.ชั้นที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ร.7 พัน.5 อ.ปาย
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1208

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา