โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

250962เกษียณอย่างเกษม
พุธ 25 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


การท่องเที่ยวและการบริการจัด TOURISM FESTIVAL 2019
อังคาร 24 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”
จันทร์ 23 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมมุทิตาจิต
ศุกร์ 20 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมติดตามการจัดการพลังงาน ปี 2562
พุธ 18 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการภารกิจ CM PAO 2019
พุธ 18 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม
จันทร์ 16 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1028

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา