โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 Fin ดี We Can Do season 2
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

21-8-63 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น2562
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บริหารธุรกิจฯ จัดไหว้ครูประจำปี 2563
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
อังคาร 18 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12-08-63 วันแม่แห่งชาติ
พุธ 12 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรบการจัดการความรู้การเขียนบทความ
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมจำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 1230

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา