โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)
พุธ 8 เมษายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19
พุธ 8 เมษายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมข้อกำหนดในประกาศสถาการณ์ฉุกเฉิน
พุธ 25 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 1194

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา