โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

21-7-63
อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บมจ.ธ.กรุงไทย
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บมจ.ธ.กรุงไทย
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

13-07-63 มอบเครืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

13-07-63 บันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 10
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

8-7-63 ลงพื้นที่ โครงการหลวง
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

10-7-63 โครงการ talent mobility
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 1230

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา