โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ รางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : รางวัล
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล


ทีมฟุตบอลชาย มทร.ล้านนา คว้าแชมป์รายการนานาชาติ
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

ศศิวิมล มงคลกาวิน คว้า Miss Grand Chiangmai 2016
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัลวงดนตรีน้องใหม่จากราชมงคลล้านนา
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

จำนวนบทความ : 11 - 19 ทั้งหมด 19

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา