โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ อบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : อบรม


ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ.
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

มทร.ล้านนา ร่วมกับ RCP
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 39

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา