โลโก้เว็บไซต์ งาน KM ครั้งที่ 12

งาน KM ครั้งที่ 12 "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา