โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 มีนาคม 2562 - 2 มีนาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา-สวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา