โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562

สถานที่ : ลานหน้าอาคารกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ลานพ่อปูและสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา