โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีภายใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กีฬาสีภายใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 794 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา