โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ขอเชิญเที่ยวงาน

มทร.ล้านนา น่าน ขอเชิญเที่ยวงาน"เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา