โลโก้เว็บไซต์ ประกวดจัดสวนถาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดจัดสวนถาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 779 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563

สถานที่ : บริเวณสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา