โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ : คณะเกษตรศาสตร์






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา