โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา