โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครเข้าสอบประเมินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครเข้าสอบประเมินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มีนาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563

สถานที่ : อาคาร C3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพลังงานสะอาด

ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการสอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ  อาคาร C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

     โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในระบบออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/ (คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส., หรือ มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 5 ปีต่อเนื่อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน/หลักฐานการเข้าร่วมอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile)และการประเมิณการปฏิบัติงาน)

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220  โทร 086-4697010 (นางสาวจุฬารัตน์ จิโน : จูน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา