โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในประภทสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 49 อัตรา ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 32 อัตรา และพนักงานราชการ 9 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (เท่านั้น) ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/Dep/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1234 และ มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่าในการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมากท่านอาจถูกหลอกลวง โปรดอย่าหลงเชื่อ ผู้ที่แอบอ้างว่า มีแนวข้อสอบ หรือ จะช่วยให้ท่านสอบผ่านได้โดยที่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังกล่าว

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา