โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 บนเวบไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563  ผ่านระบบออนไลน์

                         

                                        เวลาการจัดกิจกรรม

                                                 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาเข้าระบบ (รอ Link จากสำนักวิทยบริการ)

                                                 เวลา 09.00 -11.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

                                                 เวลา 11.00 -16.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะ และพื้นที่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา