โลโก้เว็บไซต์ ลงคะแนนล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงคะแนนล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กรกฎาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : หน่วยเลือกตั้งประจำเขตพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา