โลโก้เว็บไซต์ งานเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กันยายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 525 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563

สถานที่ : ห้องทองกวาว (ห้องประชุม ๓ เดิม) อาคารเรียนรวม

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

ขอเชิญร่วมงาน เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ ห้องทองกวาว (ห้องประชุม ๓ เดิม) อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา