โลโก้เว็บไซต์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 เมษายน 2559 - 19 เมษายน 2559

สถานที่ : มทร ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานพ่อปู่และลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ

    เวลา ๐๘.๓๐ น.    สักการะองค์พ่อปู่เทพนครราช

    เวลา ๐๖.๐๐ น.    กิจกรรมแข่งลาบ

    เวลา ๑๗.๐๐ น.    ดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกศส โทร ๐๕๓-๙๒๑-๔๔๔ ต่อ ๑๖๐๐,๑๖๐๑

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา