โลโก้เว็บไซต์ วันฉัตรมงคล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันฉัตรมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 

ผ่านทางเวบไซต์จังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th/

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา