โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือก โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Associate (ACA) พื้นที่น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอบคัดเลือก โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Associate (ACA) พื้นที่น่าน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 2565 - 19 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : ณ ห้อง ABL 301 ห้อง ABL301 อาคารเรียนฯ เกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา