โลโก้เว็บไซต์ โครงการ สู่ข้าวเอาขวัญ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ สู่ข้าวเอาขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 911 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon