โลโก้เว็บไซต์ The 17th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2022) and The International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (AIoT 2022) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

The 17th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2022) and The International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (AIoT 2022)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : Kantary Hills Hotel, Chiang Mai

The 17th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2022) and The International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (AIoT 2022) is a joint conference organized by Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT) and Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), to be held on November 5-7, 2022 in Chiang Mai, Thailand. The iSAI-NLP-AIoT 2022 conference aims to facilitate technology and knowledge exchange among international researchers/scholars in the field of artificial intelligence and natural language processing, by covering a broad range of research topics in machine learning, smart internet, data science with health care applications, AI and languages.

iSAI-NLP-AIoT 2022 will be held jointly with ICCT2022 (http://icct.iacst.org).

 

see more https://isai-nlp-aiot2022.aiat.or.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา