โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา