โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับการรังวัด การหาปริมาณในงานสำรวจธรณี และงานเหมืองแร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับการรังวัด การหาปริมาณในงานสำรวจธรณี และงานเหมืองแร่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มีนาคม 2566 - 25 มีนาคม 2566

สถานที่ : ณ อาคารเหมืองแร่ 3 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนห้วยแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทย สกายวิชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับการรังวัด การหาปริมาณในงานสำรวจธรณี และงานเหมืองแร่”  ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ อาคารเหมืองแร่ 3 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนห้วยแก้ว  เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับขีดความสามารถ พร้อมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR-Code ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้ หรือโทร. 095-668-2296 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการบรรยาย เตรียม note book ส่วนตัวมาใช้ประกอบการฟังการบรรยายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา