โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับรางวัล  Premier Institution | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีรับรางวัล Premier Institution

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มิถุนายน 2566 - 8 มิถุนายน 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล

Premier Institution

RMUTL has received two chairman awards :

- Innovation and Industrial Partnerships

- Sustainability and the Environment

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ

โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ

..และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ......ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา