โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2566 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กันยายน 2566 - 22 กันยายน 2566

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

โครงการ “สืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม”

ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เดือน 12 เหนือ หรือ เดือน 10 ขึ้น 8 ค่ำ

เวลา 08.00 – 09.00 น. ทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ “ทานขันข้าว”

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.

- ไหว้พระรับศีล

- การแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 10.00 น. เสร็จสิ้นพิธี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา