โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2559 - 1 เมษายน 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา