โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมอาสาทำความดี ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมใจบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมอาสาทำความดี ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมใจบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กรกฎาคม 2567 - 18 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ณ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมอาสาทำความดี "ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมใจบริจาคโลหิต"

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

ณ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 เบอร์โทร 053-921444 ต่อ 1602

เพจเฟสบุ๊ค : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon