โลโก้เว็บไซต์ วันออกพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันออกพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559

สถานที่ : -

ผู้รับผิดชอบ : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา