โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา