โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 มกราคม 2560 - 28 มกราคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ซ. 2560 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ สนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา