โลโก้เว็บไซต์ โครงการดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 เมษายน 2560 - 19 เมษายน 2560

สถานที่ : ณ หน้าตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

กำหนดการ

โครงการดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ณ หน้าตึกอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ น.

พิธีดำหัวพ่อปู่ พระภูมิเทพนครราช ประจำปี ๒๕๖๐

- อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกันที่ลานพ่อปู่

๐๙.๐๐ น.

เริ่มพิธีดำหัวพ่อปู่ พระภูมิเทพนครราช

- อธิการบดีจุดเทียน ธูป บูชา

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันปักธูปเครื่องสักการะ

- พราหมณ์เริ่มประกอบพิธี

๑๐.๐๐ น.

เสร็จพิธีดำหัวพ่อปู่ พระภูมิเทพนครราช

๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

การแข่งขันลาบหมู “สล่าลาบตี๋นดอย”

๑๖.๓๐ น.

- ลงทะเบียนงานดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

 ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าตึกอำนวยการ

๑๗.๐๐ น.

ตั้งขบวนงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ ลานจอดรถปศุสัตว์

๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

- อธิการบดีสรงน้ำพระ

- อธิการบดีกล่าวคำขอขมาต่ออาจารย์อาวุโส

- อธิการบดี มอบของดำหัวแก่ตัวแทนอาจารย์อาวุโส แล้วเข้าไปนั่งประจำที่ที่จัดไว้ให้

- ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ กล่าวคำขอขมาอธิการบดี

- ตัวแทนคณาจารย์ มอบของดำหัวแด่อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

- อาจารย์อาวุโส และอธิการบดี กล่าวคำให้พรปีใหม่เมือง

- คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า นักศึกษา ร่วมดำหัว  

  อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

- ร่วมรับประทานอาหาร

 

 

 

หมายเหตุ        - การแต่งกายชุดพื้นเมือง

- ทุกพื้นที่ ทุกคณะและทุกหน่วยงาน เตรียมน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม และเครื่องดำหัว    เพื่อเข้าร่วมพิธี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา