โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 พฤษภาคม 2560 - 20 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์, อาคารวิทยบริการเ)ลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา