โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 พฤษภาคม 2559 - 5 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา